Inschrijven 39e GVR

Inschrijven 39e GVR
  • Gegevens Bestuurder
  • Gegevens Navigator
  • Gegevens Auto en Klasse
0% Compleet
1 of 3

Gegevens Bestuurder
Straatnaam + huisnummer
1234AB
Vul uw emailadres in
Vul nogmaals uw emailadres in

Belangrijk

Bij annulering van de inschrijving voor 6 maart 2020, om welke reden dan ook, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder inhouding van € 35,00 administratiekosten. Bij annulering (incl. overmacht) na deze datum volgt geen restitutie. ”Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen (bijv. Intrekking van de vergunning(en) als gevolg van vogelpest, BSE etc.).

Copyright © 1933 - 2019 AMAC. All rights reserved.