De geschiedenis van de Amersfoortse Motor- en Automobielclub

De Amersfoortse Motor en Automobiel Club (AMAC) behoort zo langzamerhand tot één der oudste autosportverenigingen van ons land, immers e.e.a. werd in de jaren dertig van de grond getild en de oprichting werd in 1933 notarieel vastgelegd. De naamstelling was oorspronkelijk Motor Club “Amersfoort” omdat er in de beginperiode nog niet veel automobielen waren, die de ritten en/of rallysport beoefenden. De activiteiten van de toenmalige vereniging spitsten zich toe op oriënteringsritten, toerritten, terreinrijden en motorcrosses.

Deze laatste evenementen speelden zich af op de “Bokkeduinen”, een terrein dat de oud-Amersfoorters zich nog kunnen herinneren en lag tussen de spoorwegdriehoek Amersfoort – Utrecht en Amersfoort – Amsterdam. Verder nog het terrein op de “Vlasakkers”(oude stijl) en de “Leusderheide”.

Toestroom automobielen

De vereniging was toen ook al dermate actief, dat er zich meer en meer automobilisten aanmeldden als lid van de vereniging en zich met oriënteringsritten en toerritten wilden gaan bezighouden. Aangezien de toestroom van de auto’s steeds groter werd en enigszins ten koste ging van de motoren heeft het toenmalige bestuur gemeend een naamswijziging toe te passen en werd de naam “AMAC” gevonden. Deze naam wordt door het huidige Bestuur en hun leden nog steeds gehandhaafd, ondanks het feit dat geen enkele motorrijder zich actief met de rittensport bezighoudt.

Motocrosses

De toenmalig terreinwedstrijden waren m.b.t. de inkomsten afhankelijk van het inschrijfgeld van de deelnemers, maar ook van het ‘betalende’ publiek, dat als toeschouwer zich een paar uur kon vergapen aan de capriolen van de deelnemers. Immers waren dat spannende wedstrijden met een grote landelijke bekendheid. Het spreekt vanzelf dat de hoogte van de inkomsten voor een groot deel bepaald werden door de weersomstandigheden en zoals bekend, wisselen die nog wel eens in Nederland.

Stichting Evenementen AMAC

Ondanks dat de Motor Club “Amersfoort” een sterke en gezonde vereniging was, heeft het toenmalige Bestuur nog wel eens met de handen in het haar gezeten als de kaspositie van de vereniging ter sprake kwam. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid, dat onder Voorzitterschap van de Heer Salomon de Liever, koopman te Amersfoort en Cornelis Dirk van Batenburg, aannemer te Amersfoort, “die vervolgens verklaarden volgens acte, uit hun vermogen af te zonderen een bedrag van tien gulden en daarmee in het leven te roepen een stichting, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, enz., enz.”. “De stichting draagt de naam: Stichting Evenementen AMAC en is gevestigd te Amersfoort” en werd notarieel vastgelegd op 23 juli 1958.

Op deze wijze werd er voor gezorgd, dat de vereniging AMAC nimmer voor een eventueel deficit van de motorwedstrijden aansprakelijk gesteld kan worden. De stichting bestaat nog steeds en is o.a. organisator geweest van een aantal rallysprints, de AMAC-Tulpenrallye’s en nu dus de International Historic Tulpenrallye, die in 2013 zijn 60e editie beleefde www.tulpenrallye.nl.

Voor de deelnemers aan de Gelderse Valleirit zaterdagmiddag van start gingen, werden de papieren nog eens doorgenomen.
Op de foto ziet u het uit Duitsland overgekomen voormalige Amersfoort-echtpaar Zwart en de heren Stuiver en Van Zwol.
Voor de deelnemers aan de Gelderse Valleirit zaterdagmiddag van start gingen, werden de papieren nog eens doorgenomen.
Op de foto ziet u het uit Duitsland overgekomen voormalige Amersfoort-echtpaar Zwart en de heren Stuiver en Van Zwol.