AMAC Marshal Club

AMAC Marshal Club

Een andere tak binnen de vereniging is de AMAC Marshal Club. Ontstaan in de periode dat er een aantal leden gevraagd werd door andere organisatoren om hen te assisteren bij het organiseren en beveiligen van een klassementsproef. In die tijd werd er dan een complete- en ervaren bemanning aangeleverd, die dan de volle verantwoording over het verloop van een klassementsproef kreeg.

Deze activiteiten vragen een dermate professionele en alerte benadering, dat deze AMAC Marshal Club zich nu als een zelfstandige vereniging openbaart en als zodanig zich heeft aangemeld bij de KNAC Nationale Autosport Federatie en als volwaardig lid is aanvaard en ingedeeld bij de sectie rallies. Deze club heeft inmiddels ca. 80 leden en is regelmatig, zowel in Nederland als in het buitenland actief bij moderne- en ook historische rallies.

Copyright © 1933 - 2021 AMAC. All rights reserved.