Bestuursleden

Voorzitter: Peter Segers


Penningmeester: Richard Onderberg


Secretaris: Paul Hooiveld

Coördinator Publiciteit: Ton den Uyl


Coördinator Evenementen: René Klement


Coördinator Materiaal: Rob van den Heuvel


Aanvragen Vergunningen: John Brouwer