Beste Leden,

Terwijl ik dit schrijf zijn de Kerstdagen net voorbij en “komen de oliebollen eraan”.

De jaarwisseling brengt altijd (administratief gezien) wat extra werk met zich mee en zo kan ik me alvast een beetje mentaal voorbereiden.😀

Zo moeten binnenkort de jaarcijfers 2019 voor de vereniging gereed gemaakt worden en komt er weer een Algemene Ledenvergadering voor de leden.

Zet u alvast 16 maart 2020 in uw agenda hiervoor? Wij rekenen op uw komst.

Algemene Ledenvergadering 2019 – 2020, hebt u al een incasso machtiging gegeven?:

Dat brengt mij dan bij de jaarvergadering van begin 2019. En het gegeven van (het ontbreken van een aantal) automatische incasso’s. Niet iedereen heeft een machtiging verstrekt aan de vereniging.

Besproken is dat de contributie 2020 voor alle leden met € 5 omhoog gaat, echter voor de leden die een machtiging tot incasso hebben afgegeven zal er een korting gelden van wederom € 5 voor hen verandert er dus feitelijk niets.

Voor de leden zonder automatische incasso geldt dan dat zij een factuur zullen ontvangen met een verhoging van € 5 die overigens, ondanks het extra werk voor de penningmeester, geheel ten goede zal komen van de verenigingskas.

Bent u lid zonder incasso machtiging en wilt u toch die € 5 verhoging liever niet betalen? De oplossing hiervoor genoemd in de vergadering is dan, dat u uit u zelf uiterlijk 28 februari 2020 de contributie hebt voldaan voor 2020 dit onder vermelding van uw lidnummer(s), zo kunt u toch blijven profiteren van het (lagere) tarief zonder een incasso machtiging af te geven.

Kosten van de woensdagavond clubritten:

Het uitzetten van de woensdag avond clubritten kost best wat moeite en tijd en tot en met 2018 bestond de vergoeding voor de uitzetters uitsluitend uit het verstrekken van een kilometer kosten vergoeding.

Begin 2019 is bij wijze van proef door het bestuur besloten aan de uitzetter van de avondritten naast de kilometer vergoeding ook een vergoeding van € 75 te geven voor diens vrijwillige inspanningen ons allen een leuke uitdagende avond te bezorgen. De recente evaluatie van dat besluit brengt met zich mede dat wij graag op deze voet verder willen gaan in 2020.

Voor 2019 hebben wij, vanwege de proef, de bijdrage voor de woensdagavond ritten gehandhaafd op de bestaande tarieven. De extra bijdrage voor de uitzetters is ten laste gekomen van de clubkas in 2019.

In het komende jaar 2020 willen wij echter de tarieven herzien en op basis van de gemiddeld gedurende het jaar deelnemende equipes aan de woensdagavond ritten, komen wij nu tot een verhoging van € 3 per equipe om enigszins kostendekkend te kunnen blijven.

De bijdragen voor de woensdagavond ritten in 2020 ziet er dan voor de deelnemende equipes als volgt uit:

  • Beiden lid: € 15 (was € 12);
  • Één lid: € 18 (was € 15);
  • Geen lid: € 21 (was € 18).

Rest mij nog u een voorspoedig 2020 te wensen met veel veilige rally kilometers!

Vriendelijke groet,

Richard Onderberg

Copyright © 1933 - 2021 AMAC. All rights reserved.